Obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

Výrobcem i prodejcem pralinek a čokoládových košíčků je Mgr. Liliana Geisselreiterová se sídlem Lesní 1263, 691 23 Pohořelice, IČ: 08059551. Prostřednictvím stránky www.lilipralinky.cz vykonává maloobchodní prodej pro konečné uživatele a distributory. Dále výrobce vystupuje pod názvem „Lili pralinky“ (dále jen „prodejce“).

Prodejce vykonává prodej čokoládových výrobků a taktéž provozuje zásilkový prodej na území ČR. V případě zájmu o zboží z jiných zemí mimo území ČR má prodejce právo odmítnout realizaci objednávky, a to z důvodu případného poškození zásilky.

Kontakt s prodejcem „Lili pralinky“ je možný prostřednictvím e-mailu: lili@lilipralinky.cz nebo na tel.: +420 703 333 949.

Ceny nabízeného zboží jsou v českých korunách a včetně DPH. Neobsahují náklady na doručení.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí objednávky až do její realizace. Přijetím objednávky je výrobce zavázán k vyřízení objednávky v souladu s obchodními podmínkami a kupující k úhradě stanovené ceny a následnému odebrání výrobku.

 

2. Objednávání zboží

Objednáním zboží prostřednictvím objednávek z on-line obchodu na www.lilipralinky.cz objednatel akceptuje tyto obchodní podmínky. Objednávku lze učinit také telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Prodejce nenese odpovědnost za osobní údaje uvedené objednatelem.

 

3. Realizace objednávky a doručení

Ke každé objednávce připravené ke spedici je účtován poplatek ve výši 135 Kč za doručení (na území České republiky). Prodejce si vyhrazuje právo na změnu poplatků za doručení.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky z důvodu nemožnosti realizovat objednávku. Pokud již byla takováto objednávka uhrazena, prodejce se zavazuje vrátit uhrazenou částku do 14 dní ode dne informování objednatele. Odmítnout realizaci objednávky může i z důvodu chybně uvedených, nekompletních či nepravdivých údajů ze strany objednatele.

Obvyklá doba zpracování objednávky je do 3 pracovních dnů od chvíle připsání částky na účet prodejce. Následně prodejce odešle zboží kurýrní službou k objednateli či předá osobně. Prodejce objednatele o předání zboží do rukou spediční společnosti informuje e-mailem.

Termín doručení zboží záleží na místu doručení, způsobu přepravy, termínech a interních předpisech spediční společnosti.

Zasílání zboží probíhá v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě nezastižení adresáta poskytuje kurýr dle standardních pokynů pro doručení zboží.

Ke každé objednávce je vystaven daňový doklad, který je její nedílnou součástí.

 

4. Platební podmínky

Úhradu za zrealizované nákupy lze provést následovně:

– bankovním převodem na účet 2301647712/2010 (jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky)

– v hotovosti

 

5. Skladování produktů

Čokoládové pralinky a čokoládové košíčky jsou vyráběny z čerstvých ingrediencí bez přídavků konzervantů a stabilizátorů. Jejich skladování je tedy nutné věnovat větší pozornost.

Zejména vysoká teplota a vlhkost mají negativní vliv na čokoládové výrobky. Rady, jak skladovat pralinky a čokoládové košíčky, jsou uveřejněny na www.lilipralinky.cz v sekci Rady a fakta.

 

6. Odstoupení od smlouvy, reklamace

Oznámení o odstoupení smlouvy musí být kupujícím učiněno před odesláním objednaného zboží, a to prokazatelně, nejlépe e-mailem na adresu lili@lilipralinky.cz s uvedením čísla objednávky.

Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení odesláním zboží na adresu Mgr. Liliana Geisselreiterová, Lesní 1263, 691 23 Pohořelice.

Pokud je zboží vráceno nepoškozené a kompletní, odešle prodávající nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy uhrazenou částku na účet kupujícího.

Prodejce nese odpovědnost za zboží jen do výše jeho ceny.

Čokoládové výrobky jsou křehké produkty a i přes využívaná bezpečnostní opatření v podobě kartonových krabiček a jejich výplní může dojít v průběhu doručování k poškození produktu. Takovéto poškození nemá vliv na chuťové vlastnosti a hodnotu výrobku, může to však mít negativní dopad na vizuální hodnocení u objednavatele. Mějte prosím tyto skutečnosti na mysli před zasláním objednávky.

V případě vrácení zboží prodejci z důvodu chybně uvedené nebo nekompletní doručovací adresy či odepření přijetí objednavatelem v určeném termínu, náklady spojené se zasláním a eventuální opětovnou zásilkou hradí objednatel. Neodebrané zboží a neuhrazené přijaté zásilky budou likvidovány v termínu 7 dní od přijetí zboží na sklad.

 

7. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mgr. Liliana Geisselreiterová, se sídlem Lesní 1263, 691 23 Pohořelice. Ve věcech týkajících se vašich údajů můžete využít e-mail: lili@lilipralinky.cz nebo tel.: +420 703 333 949.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové a referenční účely jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů čl. 6 odst. 1 bod za účelem plnění cílů obchodní činnosti společnosti, realizování reklamních a propagačních kampaní v souladu se zabezpečení údajů, které jsou uvedeny v nařízení.

Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, jejich opravě, vymazání nebo omezení zpracování.

Prodejce se zavazuje pečlivě ukládat a zabezpečovat osobní údaje zákazníka a neposkytovat je třetím osobám bez předchozího souhlasu. Nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku zpřístupnění přístupových údajů a dalších neveřejných údajů ze strany zákazníka třetím osobám. Ani v případě krádeže osobních údajů, napadení informačních systémů, nezákonné vloupání do e-mailového účtu.

 

8. Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží přijímá kupující veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny za objednané zboží.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2019.

 

Přejeme Vám příjemný nákup!

 

Nákupní košík